Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna spółek to podstawa

Zastanawiałeś się kiedykolwiek, na czym polega obsługa prawna spółek? Obsługa prawna spółek polega na stałej i doraźnej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Jest to pomoc w wyborze odpowiedniego sposobu i formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz kompleksowa pomoc prawna w momencie zakładania różnego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w naszym kraju. Inną formą jest opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, jakim jest chociażby Krajowy Rejestr Sądowy. Obsługa prawna spółek to również opracowywanie dokumentacji korporacji. Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju statuty, akty założycielskie czy regulaminy.

Czy to wszystkie możliwe działania z tego zakresu? Oczywiście, że nie, jest tego o wiele więcej. Jeśli w jakiś dokumentach w Krajowym Rejestrze Sądowym należy wprowadzić zmiany, umożliwia pośredniczenie w tym. Innym przykładem jest przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami czy przygotowywanie różnego typu porozumień. Co jeszcze wchodzi w skład takiej obsługi? Chociażby analiza sytuacji prawnej spółki, doradztwo prawne przy transakcjach czy opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych oraz zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników. Do takiej obsługi należy też windykacja wierzytelności, reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych czy prowadzenie spraw pracowniczych. Inną formą obsługi jest doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Klienta, doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych, doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych czy doradztwo prawne oraz opracowywanie wniosków rejestracyjnych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ich bieżące aktualizowanie.