Rejestracja spółki

Na dwa sposoby

Rejestracja spółki wymaga złożenia wniosku do sądu rejonowego. Można to zrobić na dwa sposoby. Osoby nowoczesne będą wolały dokonać tego drogą elektroniczną, natomiast tradycjonaliści będą zapewne woleli wysłać wniosek pocztą, albo osobiście złożyć wniosek w sekretariacie sądu, jeśli nie są przekonani co do jakości usług pocztowych w naszym kraju. Aby rejestracja spółki przebiegła pomyślnie, konieczne jest poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych formularzy, załączenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz opłacenie go.

Rejestracja spółki

Jeśli interesuje nas rejestracja spółki poprzez Internet, to musimy liczyć się z tym, że wniosek można złożyć jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości przez zarejestrowanego użytkownika. Zarejestrowanym użytkownikiem powinna być osoba uprawniona do występowania w imieniu wnioskodawcy. Dodatkowo, wszystkie wnioski i załączniki muszą być opatrzone czymś, co określa się mianem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Jak widać, obwarowania techniczne są tak duże, że nie dziwi fakt, iż wciąż popularniejsze jest dostarczanie dokumentów drogą pocztową lub osobiście. Jest to o wiele prostsze, jednak wcale nie jest bezproblemowe. Wszystko trzeba bowiem rozpocząć od wyboru właściwych formularzy, zarówno druku podstawowego jak i stosownych załączników, na temat których możemy przeczytać na końcu formularza podstawowego.

Jeśli składamy wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, nie powinniśmy dołączać do niego wniosków dla innych organów (skarbówki, urzędów statystycznych czy zakładów ubezpieczeniowych). W przypadku rejestracji naszej spółki, sąd rejonowy prześle im niezbędne dane drogą elektroniczną, co niewątpliwie zmniejsza nie tylko ilość papierkowej roboty, ale przede wszystkim czas niezbędny na wpisanie danych we wszystkich instytucjach.